Zásady ochrany osobních údajů

Webové stránky, na kterých se právě nacházíte, spravuje fyzická osoba podnikatel Lukáš Návrat (IČ: 75483343), dále jen jako správce. Na PneuPremium.cz dbáme na ochranu osobních údajů v souladu s platnou a účinnou legislativou, kterou od 25.05.2018 představuje zejména Nařízení EU 2016/679 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, zkráceně „GDPR“), které je v České republice doplněno doprovodným zákonem o zpracování osobních údajů.

Na této stránce uvádíme informace o tom, jak zpracováváme Vaše osobní údaje. Dále zde najdete informace o zpracování osobních údajů v online komunikaci a případném přístupu dalších zpracovatelů.

1.   Jaké údaje shromažďujeme

V internetovém obchodě PneuPremium.cz od Vás shromažďujeme osobní údaje na základě provedené objednávky. Shromážděné údaje zahrnují jméno, příjmení, bydliště, e-mailovou adresu, telefonní číslo a případně dodací údaje třetí osoby (jméno, příjmení, bydliště a telefonní číslo).

Kromě toho automaticky zpracováváme nesoukromá data z Vašeho počítače a prohlížeče, včetně Vaší IP adresy, atributy softwaru a hardwaru a informace tzv. elektronické cesty (tj. jak jste se na naše stránky dostali). Nesoukromá data jsou informace, které mohou odpovídat konkrétní osobě, účtu nebo profilu, ale nejsou dostačující k identifikaci, kontaktu nebo lokalizaci osoby, které se takové informace týkají.

2.   Použití údajů

Jakékoliv údaje, které od Vás shromaždujeme, mohou být použity pro:

 • zlepšení našich stránek
 • zlepšení služeb zákazníkům
 • kontakt prostřednictvím emailu
 • správu soutěže, propagace nebo průzkum
 • účely přímého marketingu
 • analyzování nesoukromých dat prostřednictvím služby Google Analytics

 3.   Zvěřejnění osobních údajů třetím stranám

Správce je jediný vlastník údajů shromážděných na těchto stránkách. Vaše osobní údaje neprodáváme, nevyměňujeme nebo jinak nepřevádíme třetím stranám. To nezahrnuje důvěryhodné třetí strany (zpracovatele), které zajišťují expedicí zboží, provoz webových stránek nebo vedení našeho podnikání. V takovém případě je s třetí stranou uzavřena smlouva o zpracování osobních údajů. Zpracovatelé jsou zejména:

 • platební brána GoPay
 • komunikační program (chatovací okénko) Smartsupp
 • IT administrátor
 • dodavatelé zboží
 • nákupní průvodce Heureka.cz, Zboží.cz a další

Pro účely dodání zboží k zákazníkovi spolupracujeme se společností DPD CZ. Ta, v rámci poskytování zasílatelských služeb, nevystupuje vůči svým klientům v postavení zpracovatele, nýbrž sama je správcem osobních údajů, které od konkrétního zákazníka v souvislosti s poskytováním těchto služeb přijímá pro účely řádného a prokazatelného splnění povinností dle zasílatelské smlouvy ve smyslu § 2471 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. Společnost DPD CZ při poskytování zasílatelských služeb určuje, jaké údaje a za jakým účelem zpracovává a jakými prostředky tak činí. Sama též jejich shromažďování, zpracování a uchovávání organizuje a je za ně odpovědná. V neposlední řadě je společnost DPD CZ oprávněna uchovávat shromážděné údaje i po ukončení zasílatelské smlouvy (a není povinna je na pokyn zákazníka vymazat), a to v rozsahu a po dobu, po kterou je to nezbytné pro určení, výkon či obhajobu právních nároků (např. z odpovědnosti za škodu či ztrátu zásilek apod.

Věříme, že je nutné sdílet informace s cílem vyšetřit, zabránit nebo podniknout kroky v případech nezákonné činnosti, podezření z podvodu, situace zahrnující potenciální hrozby pro fyzickou bezpečnost jakékoli osoby, porušování našich podmínek používání nebo v jiných případech vyžadovaných zákonem.

Nesoukromá data však mohou být poskytnuta jiným stranám pro marketingové účely, reklamní nebo jiné použití.

4.   Ochrana informací

Realizujeme celou řadu bezpečnostních opatření s cílem zajistit bezpečnost Vašich osobních údajů. K ochraně citlivých informací přenášených online používáme nejmodernější šifrování. Přístup k osobním údajům je udělen pouze zaměstnancům, kteří jej potřebují k výkonu práce (např. účtování nebo zákaznická podpora). Počítače a servery sloužící k ukládání osobních údajů jsou uchovávány v bezpečném a uzamčeném prostředí.

5.   Používáme cookies?

Ano. Naše cookies zlepšují přístup na naše stránky a identifikují opakované návštěvy. Navíc naše cookies zvyšují uživatelský zážitek pomocí sledování a cílení na zájmy uživatele. Použití cookies však není v žádném případě spojeno s identifikačními údaji na našich stránkách.

6.   Odhlášení

Poskytnutou e-mailovou adresu používáme k zaslání informací a aktualizaci týkající se Vaší objednávky, občasným firemním sdělením, zaslání informací o produktech, atd. Pokud se kdykoliv budete chtít odhlásit od přijímání budoucích e-mailů, v dolní části každého e-mailu naleznete podrobný návod pro odhlášení.

7.   Souhlas

Používáním našich stránek souhlasíte s našimi zásadami ochrany soukromí.